Szkolenia i kursy

  1. Kurs z zakresu Pomocy Doraźnej
    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łodzi

2. Kurs Doskonalący nt. Karmienie Naturalne 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi


 3. Kurs Doskonalący z zakresu Opieki Neonatologicznej dla pielęgniarek i położnych

Organizator – Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi

4. Kurs Doskonalący z zakresu minimum Fizjopneumologicznego dla pielęgniarek i położnych
Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi

Uzyskane kwalifikacje – Poszerzenie wiedzy z zakresu Fizjopneumologii

Studia wyższe


5. Studia Magisterskie 5-letnie Kierunek:
Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Tytuł – Magister Pedagogiki


6. Konferencja Szkoleniowa Prawne i Finansowe Aspekty Szczepień Profilaktycznych w
NZOZ Centrum Rehabilitacji „Intermedicus”


7. Specjalistyczne Szkolenie I Stopnia Dla Nauczycieli i Pedagogów Szkolnych w zakresie Problematyki HIV/ AIDS i Narkomanii w Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Centrum ds. AIDS
Uzyskane kwalifikacje- Edukator z zakresu problematyki HIV i AIDS


 8. Szkolenie doskonalące Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży z zakresu podstawy psychopatologii i zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i procedury wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi ul Aleksandrowska 159


9.Świadectwo Uczestnictwa w Kursie Języka Angielskiego na poziomie A2
Średnio zaawansowanym niższym
Szkoła Języków Obcych Prima w Łodzi


10. Certyfikat na poziomieB1 dla słuchaczy kursu języka angielskiego (wg. Ujednoliconych standardów europejskich) British Centre w Łodzi Uzyskane kwalifikacje – Certyfikat – poziom zaawansowania B1


11. Uczestnictwo w Konferencji „Pielęgniarka i Położna- przyjacielem pacjenta dorosłego i dziecka”
 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
Uzyskane kwalifikacje- Pielęgniarka przyjacielem pacjenta


12. Kurs Refleksologii stóp metodą INGHAM I Stopnia
Polski Instytut Refleksologii


13. ABC Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Lodzi  im. prof. Chechlińskiego


15. Kompetencje Społeczne
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi  im. prof. Chechlińskiego

Doświadczenie zawodowe

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi


Starsza pielęgniarka w Oddziałach Neonatologicznych,Klinice Onkologii Chirurgii Sutka, Instrumentariuszka Bloku Operacyjnego

Pogotowie opiekuńcze
Stanowisko- Starsza Pielęgniarka

Łódzka Fundacja Kocham Życie


Stanowisko – Edukator/Instruktorka samobadania piersi.
Prelekcje z zakresu profilaktyki nowotworowej i edukacji zdrowotnej, instruktaże samobadania piersi, dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie województwa łódzkiego.Organizowanie akcji promujących „zdrowie” dla pacjentek onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Udział w akcjach dla kobiet z chorobą nowotworową, oraz organizowanie profilaktyki zdrowia z „Baba Yoga kontra Rak”„Łap Za Biust

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Stanowisko- Starsza Pielęgniarka w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej, Klinice Chorób Afektywnych.


Sprawowanie opieki pielęgniarskiej psychiatrycznej zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami pielęgniarki i pedagoga dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Starsza pielęgniarka Poradni Genetycznej.


Praca w punkcie pobrań. Stworzenie gabinetu przyjaznego dzieciom, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa podczas pobrania krwi przez stosowanie systemu nagród, pokazów bajek i piosenek.


Edukacja zdrowotna dla pacjentów poradni genetycznej, wykonywanie instruktarzy samobadania piersi na fantomach dla kobiet, Udział przy badaniach prenatalnych, zabiegach amniopunkcji, pobieranie materiału do badań genetycznych, opieka nad pacjentkami ciężarnymi przed i po zabiegach.


Udział w akcjach  przy pobieraniu materiału od Dawców szpiku organizowanych przez CSK UM. w instytucjach, zakładach pracy, szkołach, i galeriach na terenie Łodzi.

Obecnie szefowa własnej firmy ,,babeczki w Kąpieli,,:)

Obserwuj mnie w mediach społecznościowych!